De Grondwet van de Kantons

De Grondwet van de kantons is een onmisbaar onderdeel van het Zwitserse constitutionele recht. De kantons zijn, evenals de burgers, de hoekstenen van het Zwitserse staatsbestel.

Bijna alle grondwetten van de kantons zijn in de afgelopen 50 jaar (volledig) herzien, afgestoft, geharmoniseerd en hebben toch hun eigenheid behouden.

De Grondwetten vertonen een verrassende verscheidenheid. De trend naar gemeentelijke fusies onderwerpt de traditionele structuur van de kantons aan ingrijpende veranderingen. De constitutionele rechtspraak in sommige kantons kent daarom ook een verbazingwekkende dynamiek, soms mede vanwege de rechtspraak van het Bundesgericht in Lausanne.

Het Duitstatige boek biedt een totaal overzicht van alle relevante aspecten, de organisatie, rechtspraak, kerk, burgerlijk recht, overheidsaansprakelijkheid en grondrechten zijn van directe invloed op de autonomie van de kantons.

A. Auer, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Bern, 2016