Sachseln, Pfarr- und Wallfahrtskirche. Foto/Photo: Wikipedia.

Bedevaartskerk Sachseln

De parochie- en bedevaartskerk is een monument van nationaal belang. Het werd gebouwd in de Zwitserse vroegbarokstijl na de zaligverklaring van Niklaus von Flüe of Broeder Klaus (1417-1487) in 1672.

De kerk herbergt het graf van broeder Klaus sinds 1679. De kluizenaarspij waarin broeder Klaus in 1487 stierf, wordt ook in de kerk bewaard. Zijn graf is een (internationaal) bedevaartsoord.

Bron: Die Pfarr- und Wallfahrtskirche Sachseln