De waterburcht Grimsel

De wereld van Grimsel (die Grimselwelt) is niet alleen een wereld van waterkracht, watervallen en berg- en stuwmeertjes.

Het is de waterburcht van Europa. De bergen en gletsjers met hun granieten rotsen, kloven, de Triftkabelbaan, alpenweiden, vele bruggen, wandelpaden, diepe dalen en de 120 meter hoge Reichbachwaterval maken er ook deel van uit.

In deze waterval daagde Sherlock Holmes zijn aartsvijand professor Moriaty uit tot een gevecht. De Gelmerbahn is met zijn 106% helling ook de steilste open kabelbaan van Europa.

De Aare kloof is de toegang tot deze wereld. In de loop van duizenden jaren heeft de rivier de Aare zich een weg gebaand door de kalksteen. De kloof is 1400 meter lang en 200 meter diep.

(Bron en nadere informatie: www.grimselwelt.ch).