Das römische Badegebäude, 1. Jh. N. Chr.Foto: www.be.ch/archaeologie

De Helveten en Romeinen in Bern

Het gebied van de stad Bern was al bewoond in de IJzertijd en gedurende de Romeinse bezetting (15. v. Chr.-400 n. Chr.). De restanten zijn te zien op het schiereiland Enge (Engehalbinel) in een kleine, maar informatieve tentoonstelling.

Sinds de IJzertijd hebben verschillende Keltische stammen in het Zwitserse Mittelland gewoond. Deze stammen deelden de Keltische cultuur, maar waren geen politieke eenheid. De Helveten waren de grootste stam in dit gebied. De muren van de oppidum uit de tweede en eerste eeuw v. Chr. zijn nog gedeeltelijk bewaard en toegankelijk voor het publiek.

Rond 15 v. Chr. werd het gebied deel van het Romeinse Rijk. Voor de verovering waren er al (handels) contacten.

In de eerste eeuw na Christus, tijdens de Romeinse bezetting, ging de nederzetting meer en meer lijken op een typisch Romeins stadje, een vicus. Een klein amfitheater is nog te bezichtigen.

Een kleine archeologische tentoonstelling toont deze geschiedenis en de romanisering van de lokale Keltische bevolking, bijvoorbeeld aan de hand van woonhuizen, werkplaatsen, een badhuis en drie Gallo-Romeinse tempels waar  Keltische, Romeinse en Oosterse goden werden vereerd.

In de tweede helft van de 3e eeuw eindigde de Pax Romana en werd de plaats verlaten, waarschijnlijk door invallen van Germaanse stammen en Romeinse burgeroorlogen.

Pas in 1191 stichtte hertog Berchtold van Zähringen  (1160-1218) Bern. De oude en verlaten Romeins-Keltische nederzetting groeide echter in twee eeuwen uit tot een van de machtigste republieken ten noorden van de Alpen.

(Bron en meer informatie: www.be.ch/archaeologie).