Der Munot, Schaffhausen. Foto/Photo: TES.

De Munot van Schaffhausen

Al in de 14e eeuw stond op de kam van de Emmersberg in Schaffhausen een vesting. Oude afbeeldingen tonen een machtige toren, Annot (ohne Not/zonder noodzaak) genoemd, met een verdedigingsplatform ervoor, de Zwingolf.

Beide werden afgebroken na 1564, toen de huidige Munot werd gebouwd. De twee flankmuren, die het Annot al in de ringmuur van de stad integreerden en met het Munot werden hergebruikt, zijn bewaard gebleven.

De zogenaamde Römerturm (Romeinse toren) op de helling naar de Rijn behoorde ook tot de oudere Annot. Zijn torenhoge slanke vorm is typisch voor middeleeuwse wachttorens.

In de 19e eeuw had de Munot zijn nut voor de verdediging van de stad verloren.  Sinds 1836 zorgt de Munotverein, samen met de stad, voor het onderhoud, de exploitatie en de instandhouding.