Die Schweizer Dialekte. Das Sprachpanorama Laufenburg. Foto/Photo: TES.

Sprachpanorama in Laufenburg

Het Sprachpanorama in Laufenburg (Kanton Aargau) is een ‘levend’ museum. Enerzijds presenteert het een tentoonstelling over Zwitserse dialecten, het dialectlandschap in al haar variaties, de geschiedenis van de Duitse taal vanaf de Germaanse periode tot de 20e eeuw en de meertaligheid in Zwitserland.

Andere onderwerpen zijn lezen en schrijven, de oorsprong van het alfabet, de taalfamilies en de taalverscheidenheid in de wereld.

Onderwerpen op het gebied van taal en communicatie worden getoond op een oppervlakte van 250 vierkante meter.

Anderzijds is het Sprachpanorama een educatief instituut over communicatie en organiseert het workshops, rondleidingen en bijscholing.

Taal kan identiteitsvormend zijn, maar ook een bedreiging vormen. Verbinding zoeken, maar zich ook losmaken van groepen, spelen een belangrijke rol in het leven. Het Sprachpanorama traceert de mechanismen van het interculturele samenleven en de taal.

(Bron en nadere informatie: www.sprachpanomara.ch).