Der Birsuferweg erstreckt sich durch die gesamte Birsstadt. Foto/Photo: Gaëtan Bally/Keystone/Schweizer Heimatschutz

De Vereniging Birsstadt krijgt de Wakkerpreis 2024

De Zwitserse vereniging voor erfgoed (Schweizer Heimatschutz) verleent de Wakkerpreis  2024 aan de vereniging (Verein) Birsstadt. De fusie van de gemeenten Aesch, Arlesheim, Birsfelden, Duggingen, Grellingen, Muttenz, Münchenstein, Pfeffingen en Reinach (kanton Basel-Landschaft) en de gemeente Dornach (kanton Solothurn) laat zien dat uitdagingen in agglomeraties beter kunnen worden opgelost door gemeente- en kantonoverschrijdende samenwerking.

De ontwikkeling in de 19 en 20e eeuw heeft het landschap in het Birsdal sterk beïnvloed. In de vallei, die ooit werd gekenmerkt door landbouw, vestigden zich industriële-, dienstverlenende- en handelsbedrijven. De bewoonde gebieden breidden zich sterk uit en auto- en spoorwegen doorkruisten de regio van de Birs.

De Birsvallei ontwikkelde zich zo tot een belangrijk deel van de agglomeratie Bazel. Na 2000 besloten de gemeenten samen te werken om dit proces in goede banen te leiden.

Pilotprojecten tussen verschillende gemeenten, zoals het “Birspark Landschaft”, benadrukten het potentieel voor meer samenwerking. De oprichting van de vereniging Birsstadt in 2018 creëerde het fundament voor de coördinatie van ruimtelijke ontwikkeling.

In de vereniging worden overkoepelende strategieën op het gebied van landschap, vestiging, mobiliteit en klimaatadaptatie onderhandeld, ontwikkeld, gerealiseerd en  aan de buitenwereld gepresenteerd.

Onder de paraplu van de vereniging wordt het industriële karakter versterkt met behoud van de woonkwaliteit, het architecturale erfgoed gekoesterd en de natuurlijke omgeving in ere hersteld of aangepast aan de omstandigheden.

(Bron en verdere informatie: Schweizer Heimatschutz)