Näfels, Freulerpalast. Foto/Photo: TES.

Het Freulerpaleis in Näfels

Het Freuler Paleis (Freulerpalast) is in 1642-48 gebouwd door kolonel Kaspar Freuler (1595-1651). Het was representatief voor de Zwitserse officiersaristocratie. De woning bleef tot 1840 in het bezit van de nakomelingen van de kolonel.

De barokke tuinzaal (Sala terrena) is een veelvoorkomend kamertype in de 17e-eeuwse Europese statige architectuur.

Het prachtige ingangsportaal, de grote feestzaal, de kleine kapel, de regimentsgalerij met zijn (verloren gegane) wandtapijten en portretten van de kapiteins van het Zwitserse Garderegiment in dienst van het Franse koningshuis en de beide pronkzalen, de salon en andere vertrekken verkeren nog in goede staat van onderhoud.

Talrijke hoge officieren uit Näfels die hun geld van buitenlandse dienst mee naar huis brachten, bouwden statige familiehuizen in het dorp.

Daarna werd het gekocht door de gemeente Näfels. In 1936 ging het paleis over naar een stichting. Het Museum van het kanton Glarus is hierin gehuisvest.

(Bron: www.glarus-nord.ch).