Alexandre Joly, Vase balustre, Japon, décor de Nikkō, 1890-1909. Musée Ariana, Genève, Inv. AR 8886

De kunstenaar Alexandre Joly (1977) heeft enkele van de 2990 vazen van de collecties van het Ariana Museum gekozen als terrein voor artistieke verkenning in de tentoonstelling Vases communicants.

Hij heeft een aantal vazen met bloemachtige motieven uitgekozen en spiegeleffecten gebruikt om hun aanwezigheid te verveelvoudigen.

China en Japan, de bakermatten van het porselein, worden gekenmerkt door de productie van vazen en potten met een oneindige verscheidenheid aan versieringen. De motieven, vaak symbolisch, zijn ontleend aan de Chinese schilderkunst of de boeddhistische of taoïstische iconografie.

De kunstenaar was geïnteresseerd in zowel de decoratie als de vormen van de vazen. Hij heeft hun innerlijke muziek geëxtraheerd en zich hun motieven toegeëigend. Tussen leegte en volheid, herhaling en omwenteling, adem en klankverschijningen, is het een schitterend ballet van contrasterende en elkaar aanvullende waarnemingen.