James Ensor, Les masques et la mort / Die Masken und der Tod, 1898, © Kunst Museum Winterthur, Stiftung Oskar Reinhart

Twee van de grote meesters van het modernisme ontmoeten elkaar in deze tentoonstelling in de Reinhart am Stadtgarten: James Ensor (1860 – 1949) en Pablo Picasso (1881 – 1973). Het thema is de maskerade.

Het masker als object en symbool, de vermomming als spel met identiteit en enscenering, zijn centrale thema’s in het artistieke werk van beiden.

Terwijl Picasso tot het kubisme kwam door Afrikaanse maskers als cultobjecten te bestuderen, wordt Ensor beschouwd als de schilder van maskers bij uitstek. Hun belangstelling strekte zich ook uit tot jongleurs en acteurs: het spektakel van het circus in het werk van Picasso, het ritueel van het carnaval bij Ensor.

Aan de hand van tekeningen en prenten van beide kunstenaars, gecombineerd met schilderijen en sculptuur, ontstaat een dialoog die een vergelijking van de kunst van beiden mogelijk maakt.