In 1912 doorkruiste Alfred de Quervain (1879-1927) Groenland. De gegevens die de Zwitserse onderzoeker tijdens de zeven weken durende expeditie heeft verzameld, zijn tegenwoordig nog steeds van belang voor de wetenschap. De tentoonstelling belicht het pionierswerk van de Quervain in het eeuwige ijs en verbindt het met het heden. Zwitserland doet nog steeds gletsjeronderzoek in Groenland en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een van de meest belangrijkste hedendaagse kwesties: de opwarming van de aarde.