Door zijn geografische ligging en zijn geschiedenis heeft Neuchâtel vanouds hechte banden met het buitenland gehad en ontwikkeld. De Zwitserse confederale, Franse, Duitse en Pruisische kenmerken zijn overal in de stad te zien.

Migratiebewegingen, politiek, (protestante) religie, (horloge)industrie, wijnbouw, het verkeer van goederen en de ligging hebben bijgedragen aan haar huidige identiteit.

Naar aanleiding van zijn nieuwe permanente tentoonstelling (Mouvements) brengt het Museum zijn collecties met elkaar in dialoog met beweging en dynamiek als uitgangspunt.

De tentoonstelling biedt een nieuw en interdisciplinair perspectief op mobiliteit. Wat zijn de profielen en beweegredenen van migranten en met welke obstakels worden ze geconfronteerd?  Welke rol spelen oorlogen, politiek, religie en internationale handel ? Wat is de aard van de geproduceerde goederen en industrie en welke strategieën worden toegepast om deze aan het buitenland te verkopen ? Wat zijn de verbanden tussen handelsnetwerken en slavernij? Wat inspireert buitenlandse kunstenaars in deze stad ?

Een reis met kleine en grote verhalen door de eeuwen heen.