Jakob Ritzmann (1894-1990), die Maler Hans Sturzenegger und Wilhelm Hummel, 1934. Sammlung Museum zu Allerheiligen Schaffhausen

Landschap is het raakvlak tussen natuur en cultuur. Elke dag nemen we het waar en bewegen we ons erin. We vinden er ontspanning in en verbinden ons ermee.

De mens is en vormt als het ware het landschap, bouwt en speculeert ermee. De tentoonstelling (Mensch und Landschaft) schetst de relatie tussen mens en landschap.

De tentoonstelling toont de diversiteit van het landschap. In de tentoonstelling en op geselecteerde locaties in de stad nodigen verschillende onderzoeksstations en een landschapslaboratorium bezoekers uit om deel te nemen aan de perceptie van het landschap.

Deze ervaringen worden verzameld en in de loop van de tentoonstelling samengevoegd tot een gemeenschappelijk werk. Tot begin juli verzorgt een grootschalige video-installatie opnamen uit het landschapslaboratorium.