Fragment Antigone, Kunstmuseum/Gegenwart, Basel.

Het museum presenteert de Zwitserse première van Antigone (2018), het meest complexe werk van Tacita Dean (°1965) tot nu toe.

De presentatie van de uur durende, anamorfe 35mm-film wordt gecontextualiseerd door andere films, foto’s, fotogravures en krijttekeningen van de Brits-Europese kunstenares.

Antigone draait om de naam ‘Antigone’ en hoe die resoneert, niet alleen in de Griekse literatuurgeschiedenis, maar ook in het leven van de kunstenaar zelf.

Antigone is de naam van Deans oudere zus en was een van de eerste woorden die de kunstenaar ooit leerde. Antigone’ is ook de gelijknamige heldin in de Thebaanse trilogie van de Griekse tragedieschrijver Sophocles, wat Dean ertoe bracht haar eigen verhaal te verweven met de mythologische kosmische orde van de klassieke oudheid.

Het centrale thema in Antigone is blindheid: de door de kunstenaar zelf gewilde blindheid en actie worden op prismatische wijze gebroken, wat een panoplie van stralende beelden oplevert.

De kunstenares heeft zich de laatste tien jaar toegelegd op het hergebruiken van enkele van de eerste visionaire filmtechnieken die aan de basis lagen van de cinema zoals wij die kennen, en ze om te vormen tot een krachtig argument voor het medium

De vertoning van Antigone wordt aangevuld met een kleine collectie werken van Dean die nauw verband houden met deze film, evenals een recente grootschalige tekening, Chalk Fall (2018) en werken met leisteen

De tentoonstelling vervolgt met een installatie van een groep korte 16mm films: Ear on a Worm (2017), A Cloud makes itself (2020), Providence (2018) en LA Magic Hour (2019-2021).