Plakat der Ausstellung 'Wunderbar widersprüchlich', National Landesmuseum Zürich.

Zwitserland wordt vaak beschreven als het perfecte land: adembenemende landschappen, schone steden, een bottom-up land met directe democratie en een zeer efficiënte infrastructuur, gezondheidzorg en (beroeps) onderwijs.

Politieke instabiliteit en oligarchieën hebben geen plaats in het staatkundige bestel. Humanitaire betrokkenheid en neutraliteit  maken deel uit van het zelfbeeld van Zwitserland.

Bij nadere beschouwing komen tegenstrijdigheden aan het licht. Wat is het, een idyllisch paradijs, of een land met provinciale achterhaalde tradities, een natie die openstaat voor de wereld  of een bolwerk van conservatisme?

Deze vragen zijn niet zo makkelijk te beantwoorden. Het hangt niet alleen af van het perspectief, maar ook van het onderwerp en de plaats in dit veelzijdige, multiculturele land.  Bovendien zijn er facetten die lijnrecht tegenover elkaar staan. Zwitserland is een land van contrasten.

De tentoonstelling Wunderbar widersprüchlich  (Verbazingwekkend ambivalent) onderzoekt enkele visies van inwoners en buitenstaanders en brengt deze aspecten aan het licht. Ze wil de bezoekers aanzetten tot zelfreflectie in hun relatie met Zwitserland.