De Kelten in de Alpenregio

Replica of a Celtic village. Photo: www.heuneburg.de

Zwitserland en haar rivieren, verkeerswegen en bergpassen hebben altijd op het kruispunt gelegen van Europese handel, ideeën, cultuur en communicatie. Verschillende Keltische stammen bewoonden dit gebied lang voor de Romeinse invasie (ca. 15-13 v. Chr.). Deze stammen werden geregeerd door aristocratieën en koningen die hun prestige ontleenden aan oorlogsvoering en een clientèle-systeem. De Romeinen noemden … Lees verder » “De Kelten in de Alpenregio”

Koptisch textiel

Koptischer Stoff, um 400. Foto: Wikipedia

De Late Oudheid speelde zich in de vierde tot de zesde eeuw en de overgang van het  Romeinse Rijk en de grote volksverhuizingen en de opkomst van het Christendom. Vanaf keizer Augustus (63 v.C.-14 n.C.) tot de 5e eeuw was het Rijk politiek, juridisch en sociaal verenigd. Cultureel was het Rijk echter geen eenheid, hoewel het … Lees verder » “Koptisch textiel”