Freiburg, Hotel de Ville. Photo: TES.

Het stadhuis van Freiburg

Na de nederlaag van de Eidgenossen tegen de Franse Koning in Italië (in 1515 bij Marignano) werd in het Hotel de Ville/Rathaus van het tweetalige Freiburg/Fribourg op 29 november 1516 een vredesverdrag met Frankrijk gesloten.

Deze vrede (la Paix éternelle), der ewige Friede, de eeuwige vrede) zou tot de Franse invasie van 1798 standhouden.

De grote storm was de reformatie een paar jaar later. Freiburg werd een dogmatisch katholiek bastion, inclusief de aanwezigheid van Jezuïeten. Het stadhuis heeft ook deze storm overleefd.