Ecomuseum van visserij en vissen

Het museum is van de Vereniging Ecomusée de la pêche et des poissons. Haar doelstellingen zijn: een oude vissersstek in een nog ongerept natuurgebied te beschermen, een deel van de rijke visserijcollectie van het museum van Bérochal aan het publiek te tonen en de bezoekers bewust maken van de kwetsbaarheid van het zoetwatermilieu.

Museum Rietberg

Dit museum heeft het kennis laten nemen en publiekelijk maken van oude (re) en hedendaagse kunst van niet Europese landen tot zijn kerntaak.