Lokale historie

Kaiserstuhl. Photo/Foto: TES.

Kaiserstuhl

De machtige toren van Kaiserstuhl is niet alleen het markante herkenningspunt, maar ook het begin van de geschiedenis. De Freiherren van Regensberg lieten rond 1260 de toren en de stadsmuur aan de Rijnovergang bouwen en kregen zo controle over een belangrijke handelsroute tussen Zuid-Duitsland (en verder) en het Zwitserse Mittelland (en verder). In 1294 werd de stad eigendom van de bisschop van Konstanz. De voogden van de bisschop verbleven op de rechteroever van de Rijn in kasteel Rötteln, dat er ook nog steeds staat. De brug was de levensader en verbinding en de Rijn was nog geen grens. Dat veranderde in 1803. Kaiserstuhl ging in dat jaar naar het nieuwe kanton Aargau en de Rijn werd (en is nog steeds) de landsgrens. Tussen 1939 en 1948 werd deze grens gesloten. Tegenwoordig wordt het beeld echter gekenmerkt door gezamenlijke projecten, vrij verkeer en samenwerking. Kaiserstuhl bleef eeuwen onveranderd en is nog steeds een prachtige middeleeuwse stad. (Bron en verdere informatie: www.kaiserstuhl.ch).