Cultureel erfgoed digitaal

De conferentie (Patrimoine culturel à l’ère numérique, Kulturerbe im digitalen Zeitalter) op 24 maart zal plaatsvinden op een digitaal platform dat voor, tijdens en na de conferentie toegankelijk zal zijn voor de deelnemers.

Digitale toepassingen openen geheel nieuwe mogelijkheden voor de toegang tot ons cultureel erfgoed en voor de culturele participatie van de gehele bevolking. Nieuwe methoden creëren ook nieuwe uitdagingen.

Het doel van de conferentie is na te denken over de vraag hoe moet worden omgegaan met de mogelijkheden van gedigitaliseerd of digitaal cultureel erfgoed.

De conferentie brengt archeologie, erfgoedbeheer en andere erfgoeddisciplines samen en wordt gezamenlijk georganiseerd door Het Zwitserse informatie centrum van het culturele erfgoed NIKE (Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe), BAK en ICOMOS, het Zwitsers Archeologienetwerk (Netzwerk Archäologie Schweiz) en het Bureau voor Ruimtelijke Ontwikkeling van het kanton Zürich (Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich).

Het verslag van de conferentie met bijdragen van de sprekers zal in een e-book aan deelnemers worden verstrekt.

Er is een simultaanvertaling in het Duits en het Frans beschikbaar.

Inschrijving tot 7 maart. Prijs: 75 CHF/40 CHF voor studenten

Meer informatie: https://digiar.ch.