Organisaties

Verein Safier Ställe

Een van de karakteristieke kenmerken van het Safier cultuurlandschap in het kanton Graubünden is de verspreide bebouwing van woningen, stallen en berghutten. Honderden stallen en schuren doen nog steeds denken aan de traditionele landbouw. De modernisering van de landbouw maakt deze stallen en schuren echter steeds meer overbodig. Der Verein Safier Ställe (Safier stallen organisatie) ondersteunt de renovatie en bescherming van deze gebouwen in het cultuurlandschap van het Safientalental. (Bron en nadere informatie: www.safierstaelle.ch).