De lange negentiende eeuw 1815-1918 Nieuwsbrief

Prinsbisdom Bazel na 1813

Het Prinsbisdom Bazel heeft de afgelopen vijfhonderd jaar twee grote revoluties meegemaakt. De titel Prinsbisdom is een gevolg van de status van de bisschop in het Heilige Roomse Rijk, waar het deel van uitmaakte. De bisschop had de hoge status van vorst (Reichsfürst/Fürstbischof). In de hiërarchie stond hij dus boven hertogen en graven. De eerste … Lees verder » “Prinsbisdom Bazel na 1813”

Een weldadige democratie

De Grondwet van 1848 is nog steeds de basis van het moderne Zwitserland. De Grondwet, deels gebaseerd op het Amerikaanse model, legt de confederale status van het land, zijn kantons en communes vast en de rol die de burgers daarin spelen.  De laatste grote revisie van de Grondwet vond plaats in 1999. Een van de … Lees verder » “Een weldadige democratie”

de Europeanisering van Zwitserland

Na de val van het (westelijke) Romeinse Rijk (476) zou Europa nooit meer hetzelfde zijn. Het ‘Griekse’ Byzantijnse Rijk hield het idee van een verenigd Europa levend en noemde zichzelf de voortzetting van het Romeinse Rijk. Latijns-Europa werd gekenmerkt door politieke fragmentatie, een sterke achteruitgang van het stedelijke landschap en het verlies van de Romeinse … Lees verder » “de Europeanisering van Zwitserland”