Monumenten

Münster in Schaffhausen. Photo/Foto:TES.

Allerheiligen in Schaffhausen

De Münster in Schaffhausen was aanvankelijk een kloosterkerk van de Benedictijner Abdij Allerheiligen, die door Graaf Eberhard von Nellenburg (1015-1078) in 1050 was gesticht. De Münster is in 1064 afgebouwd en tegenwoordig een van de best bewaarde Romaanse drieschepige basilica van Zwitserland. Dit heeft het onder andere te danken aan de niet voltooiing van andere bouwplannen in latere eeuwen. De toren werd pas rond 1150 gebouwd, de (gotische) spits nog later. De abdij werd in 1524 ten tijde van de Reformatie opgeheven en in 1529 werden tal van katholieke interieur stukken verwijderd. Ook de nabije omgeving van de goed bewaarde Münster toont nog diverse Romaanse en (laat) Gotische kunstwerken of overblijfselen van het kloostercomplex. Het Museum zu Allerheiligen maakt bovendien tegenwoordig deel uit van het complex.