Basel, Predigerkirche. Photo/foto: TES.

Predigerkirche 750 jaar

In 2019 viert de Predigerkirche in Bazel de 750ste verjaardag van haar consecratie. De Dominicanen kwamen in 1233 naar Bazel.

Deze bedelorden leefden naar de gelofte van armoede en waren  goed opgeleid. Ze legden zich met name toe op het preken en het verkondigen van het woord van God, vandaar de naam ordo praedicatorum, Orde van Predikers.

Ze stonden ook open voor nieuwe culturele ontwikkelingen en de Predikerkirche in Bazel was een van de eerste aan de Bovenrijn die de gotische stijl invoerde.

Op 9 september 1269 wijdde de dominicaan en bisschop van Regensburg, Albertus Magnus (1220-1280), de altaren van de kerk in. Andere beroemde Dominicanen die in Bazel zijn onder anderen Meister Eckhart (1260-1328) en Johannes Tauler (1300-1361).

Het Concilie van Bazel (1431-1449) was onder andere een initiatief van de Dominicanen en hun klooster speelde aanvankelijk een belangrijke rol als ontmoetingspunt.

Dit concilie is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het humanisme aan de Bovenrijn en de economische ontwikkeling van Bazel, onder andere de papier-, boekdrukkerij – en uitgeverijindustrie. Ook heeft Bazel haar universiteit (1460) te danken aan dit Concilie.

De Predigerkirche was deel van een groot kloostercomplex. Op de muren van het lekenkerkhof stond tot 1806 de beroemde Dodendans (Basler Totentanz van c. 1440) afgebeeld.

De Dominicaanse zusters bevonden zich aan de andere kant van de Rijn (in Kleinbazel) in het klooster Klein Klingental. Tijdens de Reformatie werden beide kloosters overgenomen door de stad.

Alleen de Predigerkirche resteert tegenwoordig van het kloostercomplex.

Klein Klingental heeft wel middeleeuwse delen van het klooster behouden en huisvest het een museum.

Tegenwoordig is de Predikerkirche het centrum van de Christkatholische Kirche Basel¬Stadt, een concertkerk en een cultureel centrum. (Bron en verdere informatie: www.ckk-bs.ch).